Store muligheter for Bitcoin

Mange mener at bitcoin er en av de viktigste innovasjoner i nyere tid. De fleste sikter da til den underliggende betalingsteknologien som benyttes, som er en slags elektronisk desentralisert hovedbok basert på kryptoteknologi. Teknologien muliggjør sikker overføring av verdier via internett, direkte fra avsender til mottager, anonymt og uten at overføringen må gå via noe banksystem. Les mer.

Databasevernet når langt etter ny EU-dom

"Kunnskap er makt", konstaterte statsmannen og filosofen Francis Bacon for 400 år siden. Ordtaket er minst like aktuelt i dag som det var den gang. Teknologiutviklingen de senere årene har gjort det mulig å generere kunnskap ved å lagre og analysere enorme mengder av informasjon på en måte som man tidligere bare kunne drømme om. Les mer.

Om oss

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore. Våre 180 advokater bistår alle sentrale bransjer, og bygger varige relasjoner med våre klienter ved å kombinere inngående forretningsforståelse og juridisk spisskompetanse i rådgivningen.

Om Simonsen Vogt Wiig

Karriere

Vi leter alltid etter personer som stiller høye krav til faglig kompetanse, profesjonalitet, kollegene de skal jobbe sammen med, og ikke minst til seg selv. Dette kommer klientene våre til gode. Hvis du kunne tenke deg å bli en del av et miljø som har satt seg mål av å heve listen for advokattjenester, hører vi gjerne fra deg. En henvendelse er alltid velkommen.

Karriere

Kontakt

Oslo