Forenkling av anskaffelsesregelverket

Regjeringen er opptatt av å vise handlekraft innen offentlige anskaffelser, og allerede 1. juli i år trer noen endringer i anskaffelsesforskriften (FOA) og forsyningsforskriften i kraft. Mestepartene av endringene stammer fra Forenklingsutvalgets forslag (NOU 2014:4), men departementet har valgt å ikke følge noen av de mest politisk kontroversielle forslagene fra utvalget, nemlig opphevelse av bestemmelsene som gjelder skatteattest og lærlingordning. Les mer.

Karin Fløistad oppnevnt som medlem i KOFA

Kongen i statsråd oppnevnte fredag 12. juni ti medlemmer til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Karin Fløistad, Partner i Simonsen Vogt Wiig, er ett av de nye medlemmene, og skal sitte i KOFA i en periode på fire år. Les mer.

Om oss

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore. Våre 175 advokater bistår alle sentrale bransjer, og bygger varige relasjoner med våre klienter ved å kombinere inngående forretningsforståelse og juridisk spisskompetanse i rådgivningen.

Om Simonsen Vogt Wiig

Karriere

Vi leter alltid etter personer som stiller høye krav til faglig kompetanse, profesjonalitet, kollegene de skal jobbe sammen med, og ikke minst til seg selv. Dette kommer klientene våre til gode. Hvis du kunne tenke deg å bli en del av et miljø som har satt seg mål av å heve listen for advokattjenester, hører vi gjerne fra deg. En henvendelse er alltid velkommen.

Karriere

Kontakt

Oslo