Utfordringer knyttet til internasjonal anerkjennelse og håndheving av pant i skip – Flybransjen har løst disse utfordringene

Cape Town-konvensjonen er et nyere internasjonalt regelverk som i stor utstrekning har skapt et globalt regime for anerkjennelse og håndheving av pant i luftfartøy. Kan dette regelverket utvides til å omfatte skip, og således løse de utfordringer som fortsatt finnes innenfor skipsfinansiering grunnet manglende internasjonale regler? (Artikkelen er skrevet på engelsk) Les mer.

Om oss

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore. Våre 180 advokater bistår alle sentrale bransjer, og bygger varige relasjoner med våre klienter ved å kombinere inngående forretningsforståelse og juridisk spisskompetanse i rådgivningen.

Om Simonsen Vogt Wiig

Mennesker

Se alle menneskene hos oss

Karriere

Vi leter alltid etter personer som stiller høye krav til faglig kompetanse, profesjonalitet, kollegene de skal jobbe sammen med, og ikke minst til seg selv. Dette kommer klientene våre til gode. Hvis du kunne tenke deg å bli en del av et miljø som har satt seg som mål å heve listen for advokattjenester, hører vi gjerne fra deg. En henvendelse er alltid velkommen.

Karriere

Kontakt

Oslo