Aktuelt

26.04.17

Samsvarstrategi for GDPR

En grunntanke bak GDPR, EUs nye personvernforordning, er at bedriftene selv må vurdere hvordan de best kan innføre nødvendige rutiner og sikkerhetstiltak, men det er lett å gå seg vill i en omfattende forordning. Les mer.

25.04.17

Erstatning for rådighetsmangler ved fast eiendom

Skal erstatning for rådighetsmangler ved fast eiendom utmåles med utgangspunkt i verdireduksjonen mangelen medfører på eiendommen eller kostnadene ved å utbedre mangelen? Høyesterett har behandlet spørsmålet i en nylig avsagt dom. Les mer.

24.04.17

Forslag om modernisering av aksjelovgivningen

Regjeringen har lagt frem forslag om modernisering av aksjelovgivningen. Forslaget er basert på aksjelovutvalgets anbefaling fra oktober 2016, men de viktigste forslagene fra utvalget er enten utsatt eller ikke tatt til følge. Det er således i hovedsak de enklere og mer tekniske endringene som nå fremmes. Les mer.

24.04.17

FinTech: PSD II - status og banksamarbeid i Norge

Det nye betalingstjenestedirektivet (PSD II), ble publisert i EU-tidende 23.12.15. Det nye direktivet skal modernisere betalingsområdet, og legge til rette for forbrukervennlige løsninger. Direktivet innebærer flere nye utfordringer for bankene. Les mer.

Oslo

Kurs: personvern i praksis

Etter stor interesse er det nå satt opp en ny dag for heldagskurset "Personvern i praksis", som Simonsen Vogt Wiig arrangerer i samarbeid med JUS. Kurset vil finne sted på Konferansesenteret Høyres Hus onsdag 10. mai. Les mer.

Stavanger

Fagdag offentlige anskaffelser

I samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger arrangerer Simonsen Vogt Wiig den 23. mai fagdag i offentlige anskaffelser. Fagdagen tar opp sentrale utfordringer som kan bidra til at leverandørene er posisjonert i anskaffelseskonkurranser. Les mer.