Aktuelt

14.06.17

Kampen om ressursene i 700 MHz båndet

Nkom anbefalte i forrige uke at hele ressursmengden i 700 MHz båndet skal tildeles kommersielle mobilnett. Blir anbefalingen tatt til følge, vil Nød- og beredskapsetatenes behov for mobile bredbåndstjenester måtte løses ved bruk av de kommersielle mobilnettene. Les mer.

09.06.17

Varslede endringer i rederi-skatteordningen

Rederiskatteordningen innebærer i praksis en form for statsstøtte som krever godkjennelse fra ESA. Nåværende rederiskatteordning er godkjent frem til 1. juli 2017. Finansdepartementet har i et brev til ESA av 24. mai 2017 notifisert endringer i rederiskatte-ordningen med sikte på ny godkjennelse for perioden fra 1. juli 2017 til 31. desember. Les mer.