Arkiv

 • Ny dom fra Høyesterett om avtalebinding relatert til mellommannsforhold (HR-2017-971-A)

  Saken gjaldt den nedre terskelen for avtalebinding ved passivitet/konkludent atferd, hvor Høyesterett konkluderte med at det ikke er domstolenes oppgave å opptre som avtaleforfattere med utgangspunkt i en uklar partsvilje.

 • Frokostseminar 16. juni: Nye personvernregler

  Simonsen Vogt Wiig Bergen har gleden av å invitere til frokostseminar om EUs personvernforordning ("GDPR"). Vi gir deg oversikt over de nye reglene og praktiske råd om hvordan virksomheten skal gå frem for å sikre etterlevelse.

 • Kampen om ressursene i 700 MHz båndet

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) anbefalte i forrige uke at hele ressursmengden i 700 MHz båndet (2 x 30 MHz) skal tildeles kommersielle mobilnett. Anbefalingen er i samsvar med hovedkonklusjonen i en tidligere analyse som Nkom har fått utarbeidet, og som har vært på høring. Blir anbefalingen tatt til følge, vil Nød- og beredskapsetatenes behov for mobile bredbåndstjenester måtte løses ved bruk av de kommersielle mobilnettene.

 • Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven

  Nye regler som skal styrke vernet av varslere ble nylig vedtatt av Stortinget, og trer i kraft fra 1. juli. Reglene medfører at mange arbeidsgivere nå må sette varsling på dagsorden.

 • Mislykket utbedring – når kan byggherren reklamere på nytt?

  Det er ikke alltid at entreprenørens utbedring av en mangel er vellykket. En utbredt oppfatning i byggebransjen er at det starter en ny reklamasjonsfrist etter en mislykket utbedring. Det er ikke riktig.

1-5 av 872 Neste