Endringer i aksjeloven § 8-10

Regjeringen sanksjonerte i dag endringene i aksjeloven § 8-10 med ikraftredelse fra 1. januar 2020 (med unntak av annet ledd om mellombalanser). Lovendringen åpner på generelt grunnlag for at målselskaper kan bidra til oppkjøpsfinansiering, herunder ved å stille pant i målselskapenes eiendeler. Lovendringen innebærer imidlertid at unntaksforskriften, som eiendomsbransjen har nytt godt av, blir opphevet. Les mer.

Finanstilsynet varsler økt oppmerksomhet på AIFMD-Rapportering

Finanstilsynet varsler at det fra både deres og ESMA sin side vil bli økt oppmerksomhet på AIFMD-rapporteringen i 2020. Finanstilsynets ønsker videre å forbedre kvaliteten på innrapporterte AIFMD-data, og har derfor gjort endringer knyttet til rapporteringen. Altinn blir obligatorisk rapporteringsportal for selskaper med norsk organisasjonsnummer, og det innføres forenklet kvartalsvis rapportering for alle norske AIF-forvaltere med konsesjon. Vi vil i denne artikkelen redegjøre for rapporteringsplikten til norske AIF-forvaltere. Les mer.

ERP - systemer i skyen

Gjennomføring av ERP-anskaffelser og valg av ERP–løsninger har forandret seg drastisk med ERP–løsninger levert som Software as a Service (SaaS). Skybaserte ERP–løsninger stiller langt større krav til kundens egen modenhet, kompetanse og forståelse enn tidligere. Les mer.

Om oss

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore. Våre 180 advokater bistår alle sentrale bransjer, og bygger varige relasjoner med våre klienter ved å kombinere inngående forretningsforståelse og juridisk spisskompetanse i rådgivningen.

Om Simonsen Vogt Wiig

Mennesker

Karriere

Vi leter alltid etter personer som stiller høye krav til faglig kompetanse, profesjonalitet, kollegene de skal jobbe sammen med, og ikke minst til seg selv. Dette kommer klientene våre til gode. Hvis du kunne tenke deg å bli en del av et miljø som har satt seg som mål å heve listen for advokattjenester, hører vi gjerne fra deg. En henvendelse er alltid velkommen.

Karriere

Kontakt

Oslo

Singapore

1 North Bridge Road
#06-26 High Street Centre
Singapore 179094
Republic of Singapore

Telefon: +65 6533 5917
Fax: +65 6533 0917

Vis i kart