Tilbake

Enighet i EU om å gjenopplive det europeiske verdipapiriserings-markedet

Aktuelt | 06.06.17

Børs og verdipapir
Den 30. mai inngikk EU Parlamentet, Kommisjonen og Rådet en avtale om å gjenopplive det europeiske verdipapiriseringsmarkedet. Avtalen bygger på EU Kommisjonens forslag fra 2015 om nye regler for verdipapirisering.

Enighet i EU om å gjenopplive det europeiske verdipapiriserings-markedet

Avtalen inneholder kriterier for enkel, transparent og standardisert verdipapirisering (kalt "STS securitisations") og vil utgjøre en av hovedpilarene i kapitalmarkedsunionen, Juncker-kommisjonens prosjekt for å bygge et indre marked for kapital i EU.

Valdis Dombrovskis, Visepresident for Finansiell Stabilitet i Financial Services and Capital Markets Union, uttaler i forbindelse med avtalen følgende: "This agreement marks another big step towards the creation of a Capital Markets Union. It will help build a sound and safe securitisation market in the EU, bringing real benefits to investment, jobs and growth. It will free up bank lending so that more financing can go towards supporting our companies and households."

Den politiske enigheten blir nå fulgt opp ved at det blir arbeidet videre med tekniske detaljer for å komme frem til den endelige lovteksten. Denne vil bli lagt frem for plenumsbehandling i EU Parlamentet.

I pressemeldingen fra Kommisjonen i forbindelse med avtalen understrekes det at det nye legale rammeverket for verdipapirisering gir klare regler for å sikre at STS verdipapirisering faktisk skal virke positivt på realøkonomien. De nye reglene om verdipapirisering vil gjenopprette en viktig finansieringskanal i EU uten at den finansielle stabiliteten i EU settes i fare.

De ny reglene om verdipapirisering vil måtte tas inn i EØS-avtalen før de kan bli gjeldende rett i Norge."