Tilbake

Olav Johansen utnevnt i nasjonalt utvalg

Aktuelt | 29.11.17

Nyheter
Regjeringen har utnevnt Johansen til medlem av et lovutvalg som skal evaluere deler av naturskadeforsikringsordningen.

Den private naturskadeforsikringsordningen er innrettet slik at den som kjøper brannforsikring i Norge automatisk også er forsikret mot naturskade. Forsikringsselskaper som plikter å erstatte naturskade, skal være medlemmer i en felles naturskadepool. Naturskadepoolen er kontaktledd mellom forsikringsselskapene og den statlige erstatningsordningen for naturskade ved Landbruksdirektoratet, og skal utlikne naturskadeerstatningen mellom selskapene. De elementene i naturskadeforsikringsordningen som nå skal utredes gjelder Norsk Naturskadepools virksomhet.

Utvalgets medlemmer:

  • Professor emeritus Hans Jacob Bull, Oslo (utvalgsleder)
  • Spesialrådgiver Morten Hønsen, Oslo
  • Direktør Hege Hodnesdal, Oslo (Finans Norge)
  • Advokat Olav Johansen, Tromsø
  • Avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal, Oslo (Næringslivets Hovedorganisasjon)
  • Seniorrådgiver Marit Lunde, Leikanger

Lovutvalget skal ferdigstille sitt arbeid innen utgangen av 2018.

Les mer på regjeringen.no