Tilbake

Har patenttrollene funnet veien til Norge?

Aktuelt | 24.05.18

Immaterialrett
Patenter kan misbrukes. En del selskaper har som eneste formål å skaffe patenter som utelukkende skal brukes til å tvinge andre virksomheter inn i et lisensieringsforhold eller til å betale betydelige beløp i forbindelse med et forlik, såkalte patenttroll eller patentpirater.

Har patenttrollene funnet veien til Norge?

Historisk har norske bedrifter vært overraskende passive med å patentere sine nyvinninger. Patentstyret arbeider imidlertid målrettet for å informere og veilede det norske næringslivet. Målet er å øke patenteringsfrekvensen. Bruk av patenter som virkemiddel for å sikre retten til nye teknologiske oppfinnelser er både ønskelig og nødvendig. Eneretten patentinnehaver får til å utnytte oppfinnelsen sin er ment som en slags kompensasjon for investeringene som er medgått til å skape oppfinnelsen.

Truer med søksmål
Det som kjennetegner patenttrollene er at de ikke har noen virksomhet ut over å hevde og tjene penger på sine patentrettigheter; de er såkalte "non-practicing entities" eller "patent assertion entities". Patentene har de enten søkt selv eller kjøpt billig fra konkursbo eller fra gründere som har måttet gi opp. Deretter oppsøker patenttrollene virksomheter og varsler om at disse krenker rettighetene deres. Trusler om søksmål ved manglende betalingsvilje er helt vanlig.

Utnytter situasjonen
Noe av problemet mener vi ligger i at de ulike patentmyndighetene arbeider under et økende press. Det sendes inn stadig flere patentsøknader, uten at antall saksbehandlere hos patentmyndighetene øker tilsvarende. Dette gjør at det blir liten tid til å behandle hver enkelt patentsøknad. Patenttrollene utnytter denne situasjonen. Patentsøknader som egentlig ikke kvalifiserer til å bli godkjent som patent, kan fra tid til annen slippe gjennom nåløyet, og kan bli farlige våpen i hendene på troll.

Patenttrollene angriper store virksomheter med god betalingsevne, ofte IT- selskaper, men også mindre selskaper blir utsatt for "trolling" når det blir kjent at de har teknisk suksess, selv om den kommersielle suksessen ligger noe fram i tid. For patenttrollene ligger det også store muligheter i å presse selskaper med stort potensiale, men med svak økonomi. Dette kan typisk være lovende teknologi start-up selskaper. Slike selskaper har sjelden muskler til å gjennomføre en langvarig rettsprosess, men kan kanskje skaffe tilveie tilstrekkelig kapital til å inngå et forlik og betale seg ut av knipen. Går selskapet under i prosessen, står patenttrollet klart til å overta eventuelle patenter som måtte ligge i boet.

Økende problem også i Norge
Særlig i USA er patenttroll blitt et stadig større problem, og det er ofte svært store summer involvert. Ett av svært mange eksempler er selskapet SimpleAir som ofte omtales som et patenttroll. Selskapet har angrepet blant andre Google, Apple, Microsoft, CBS, eBay, Amazon og Yahoo med påstand om inngrep i flere av SimpleAirs "push notification"-patenter.  Alle de nevnte selskapene bortsett fra Google har inngått hemmelige forliksavtaler med SimpleAir.  Googles kamp mot SimpleAir verserer fortsatt i rettsapparatet i USA.

Tidligere har ikke patenttroll vært ansett som noe problem for norske bedrifter. Det har imidlertid begynt å dukke opp norske aktører som kan karakteriseres som patenttroll og som truer med å gå til søksmål mot selskaper i Norge med mindre selskapene betaler et tilstrekkelig beløp. Vi ser i tillegg en tendens til at norske selskaper som kommersialiserer produktene sine i USA blir utsatt for patenttroll der.  At utviklingen man har sett i USA de siste tiårene også kommer her til lands når det stimuleres til ny teknologi, innovasjon og økt patentering er ikke overraskende.

Hva kan man gjøre for å beskytte seg?
Det er ingen enkel oppskrift på hvordan man som norsk teknologiselskap skal forholde seg når patenttrollene kommer.  Et godt tips er å holde seg oppdatert på hvilke patenter som søkes i Norge innenfor egen sektor og teknologi, sende inn innsigelser dersom man har grunn til å protestere mot tredjeparts patentsøknad, samt – som defensiv strategi – kjøpe eller skaffe seg lisens til patenter som kan bli problematiske hvis de havner i hendene til en part som velger å gå aggressivt til verks.

Et av de viktigste tiltakene er imidlertid at bransjer og selskaper er åpne om de truslene de mottar fra patenttroll. På den måten kan man avdekke trollenes aktivitet på et tidlig stadium, og man kan nedkjempe dem med forente krefter. Det bør være en felles interesse, selv konkurrenter imellom.


Artikkelen var første gang publisert i Finansavisen 7. mai 2018