Tilbake

Overdragelse av utvinnings-tillatelser på norsk sokkel – er myndighetenes samtykkepraksis i endring?

Aktuelt | 13.03.18

Corporate og M&A
Olje og gass
I de senere år har det vært et økende antall selskapsoverdragelser og fusjoner mellom selskaper som driver petroleumsvirksomhet på norsk sokkel . Denne artikkelen (kun på engelsk) – publisert på International Law Office – gir en oversikt over regelverket og myndighetspraksis knyttet til petroleumslovens krav til samtykke til slike overdragelser, samt de siste regelendringer og initiativ fra myndighetssiden.

Overdragelse av utvinningstillatelser på norsk sokkel – er myndighetenes samtykkepraksis i endring?


Artikkelen er skrevet av Assosiert partner Frode Vareberg og kan leses her.