SVW Tech Law Summit 2022

Dato: Tirsdag 6. september 2022
Tid: 14:00 - 18:00
Sted: Hotel Continental, Oslo

Som Norges ledende advokatfirma innenfor teknologi og digitalisering har vi gleden av å invitere våre klienter og forretningsforbindelser til en inspirerende ettermiddag på Hotel Continental tirsdag 6. september, med faglige innlegg fra blant annet Google, Microsoft, Norges Bank, Datatilsynet, NSM og Telia.

Med stadig større kompleksitet og økt trusselbilde tar vi for oss risikoer ved bruk av nye teknologiske løsninger og hvordan man kan demme opp for dette med riktige avtaler og prosesser. Vi fokuserer på hvilke mulighetsrom som finnes, og hvordan virksomheter lykkes med digitaliseringsprosjekter.

Arrangementet er gratis for deltakere og avholdes sentralt i Oslo på ærverdige Hotel Continental. Det blir mingling, noe godt i glasset og kanapeer i etterkant av det faglige innholdet. Det vil være begrenset med antall plasser, så vi oppfordrer til å sikre deg en plass allerede i dag.

For påmelding og mer detaljert informasjon om arrangementet, agenda og foredragsholdere se her.

Arrangementet er forbeholdt SVWs klienter og forretningsforbindelser.