Tilbake

Bank og finans

Vi bistår finansin­sti­tusjoner og lån­takere med alle sider innen bank– og finan­sier­ingsrett. Vår bank- og finansavdeling er et spesialisert team med særlig erfar­ing med bilat­eral og syn­dik­ert ”asset finance” (finan­sier­ing av skip, offshore-installasjoner, luft­fartøy, fast eien­dom, vin­d­kraft og andre kraftan­legg), opp­kjøps­fi­nan­sier­ing, pros­jek­t­fi­nan­sier­ing, interkreditoravtaler, garan­tifasiliteter og leas­ing. Simonsen Vogt Wiig har også et bredt internasjonalt kontaktnett og lang erfaring med å koordinere finansieringer som involverer flere jurisdiksjoner. I til­legg rep­re­sen­terer vi verdi­full erfar­ing for inve­storer, spe­sielt pri­vate equity-aktører, i forbindelse med låne­fi­nan­sierte opp­kjøp. Vi bistår også på løpende basis med refi­nan­sieringer, restruk­tureringer og realis­er­ing av sikkerhet.

Vårt regulatoriske team er faste rådgivere for flere finansinstitusjoner, både i forbindelse med enkelttransaksjoner og spørsmål knyttet til konsesjoner og daglig drift. Flere av våre advokater har også erfaring som styremedlem i finansinstitusjoner.

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med bank og finans