Tilbake

Bank og finans

Simonsen Vogt Wiig har en av Norges største og mest erfarne bank- og finansgrupper. Vi bistår låntakere, långivere, tilretteleggere og andre aktører med alle former for fremmedkapitalisering, herunder bilat­eral og syn­dik­ert ”asset finance” (finan­sier­ing av skip, offshore-installasjoner, luft­fartøy, fast eien­dom, vin­d­kraft og andre kraftan­legg), prosjektfinansieringer, driftsfinansieringer, opp­kjøps­fi­nan­sier­inger, garan­tifasiliteter, obligasjonsfinansieringer, factoring og leas­ing.

Vi bistår våre klienter gjennom hele prosessen; fra strukturering av finansieringsbehovet til utarbeidelse og forhandling av lånedokumentasjon og etablering av sikkerheter. Vi har også et bredt internasjonalt kontaktnett og lang erfaring med å koordinere finansieringer som involverer flere jurisdiksjoner

Vi har også omfattende kunnskap og erfaring med generell finansrett, garantier, sikkerheter, interkreditoravtaler, refinansieringer, restruktureringer, inndrivelse av krav og realisering av sikkerheter.

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med bank og finans