Tilbake

Compliance og gransking

Simonsen Vogt Wiig bistår med forebyggende arbeid, utarbeidelse og implementering av etiske retningslinjer, anti-korrupsjon- og antihvitvaskings- programmer, varslingssystemer og andre compliance regler, samt ikke minst prosedyrer og rutiner for å sikre overholdelse av disse reglene i transaksjoner. Vi har ledet en rekke store interne og eksterne granskinger i inn- og utland, spesielt relatert til mulige brudd på straffelovens korrupsjonsbestemmelser og foretaksstraff.  

Vi bistår videre med compliancearbeid innen konkurranserett, personvern, arbeidsliv, selskapsrett, børs- og verdipapirrett, finansregulatoriske krav samt internasjonale sanksjonsregler.  

Vi har team klare til å bistå i alle former for krisesituasjoner og ved myndighetskontroller eller avsløringer i media. Vi skreddersyr prosedyrer som forbereder selskaper på å håndtere slike akutte situasjoner.

Simonsen Vogt Wiig har et solid nettverk av norske og internasjonale eksperter innenfor datahåndtering og sikring, teknisk etterforskning og regnskapsmessig assistanse.

 

Brosjyre: Compliance og gransking

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med compliance og gransking