Tilbake

Corporate og M&A

Fusjoner og oppkjøp er en vesentlig drivkraft for et sunt og konkurransedyktig næringsliv. Kjøper får tilgang til ny ekspertise, teknologi og markeder, mens selger kan reinvestere og fokusere på sin kjernevirksomhet. Vellykkede transaksjoner skaper synergier og stordriftsfordeler, vekst og økt lønnsomhet.

Vårt team innenfor Corporate og M&A har kompetanse, ressurser, erfaring og vilje til å levere førsteklasses, effektiv og kommersiell bistand. Vi håndterer alt fra enkle, én-til-én, private transaksjoner til større, grensekryssende transaksjoner og komplekse oppkjøp av børsnoterte selskaper. Vårt team er skreddersydd for oppdraget med hensyn til størrelse, kompleksitet og spesialkompetanse, og vi sikrer at alle relevante rettsområder er dekket. Vil tilbyr ledende og effektiv bistand i alle faser, fra den første prosjektgjennomgangen til strategi, strukturering, utforming og forhandling og hele veien frem til gjennomføring.

Vårt team bistår industrielle aktører, private equity-fond, utstedere og eiere og vi har en rekke meglerhus og børsnoterte selskaper blant våre klienter. Vi er rådgivere ved oppkjøp, fusjoner, fisjoner, restruktureringer, aksjeemisjoner og børsnoteringer og budprosesser på noterte selskaper, og vi har utstrakt ekspertise innenfor børs-, verdipapir- og selskapsrett, samt regulatoriske spørsmål og compliance. Vårt team melder om økt ordretilgang og stadig større nærhet til det norske transaksjonsmarkedet de siste årene, særlig innenfor firmaets hovedområder Telekommunikasjon og Media, Luftfart, Olje og Gass, samt Shipping. Dette gjenspeiles i bedre synlighet og plasseringer i rankinger ifølge anerkjente rankingtjenester som Legal500, Chambers og MergerMarket. 

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med corporate og M&A