Tilbake

EU/EØS- og konkurranserett

Simonsen Vogt Wiigs team har omfattende erfaring med EU- og EØS-regulatoriske spørsmål og konkurranserett innenfor en rekke bransjer og fagområder. Våre advokater har bakgrunn fra Konkurransetilsynet, EFTAs overvåkningsorgan, EU-kommisjonen, statlig forvaltning og Regjeringsadvokaten. Teamet har ført flere saker for EFTA- og EU-domstolene, samt for norske domstoler.

Simonsen Vogt Wiig bistår med alle typer konkurranserettslig rådgivning, som fusjonsmeldinger til konkurransemyndighetene i Norge og Brussel, kontrollundersøkelser ("dawn raids") og med utarbeidelse og etterlevelse av compliancerutiner. Vi bistår jevnlig foretak som har dominerende stilling og selskaper som blir utsatt for utilbørlig opptreden fra dominerende markedsaktører. Simonsen Vogt Wiig har også erfaring med å bistå i erstatningssaker som følge av brudd på konkurransereglene. Teamet har egen konkurranseøkonomisk ekspertise, og samarbeider nært med advokater i Brussel.

Konkurranserett, statsstøtte, fri bevegelighet av varer, tjenester og kapital er kjernekompetanseområder for avdelingens advokater.

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med EU/EØS- og konkurranserett