Tilbake

Kontraktsrett

Store deler av forretningslivets forhold reguleres av kontrakter, eksempelvis arbeidsavtaler, kontrakter om anskaffelser og utveksling av varer og tjenester, kontrakter om finansiering, oppkjøp og fusjoner, osv. Å ha en kontrakt som er godt tilpasset den konkrete situasjonen er derfor en viktig forutsetning for et vellykket samarbeid. Mange problemer er mulig å forutse og kan ofte unngås med gjennomtenkte og godt tilpassede kontrakter. Vår erfaring tilsier at det er mye å tjene på at virksomheten bruker riktig utformede avtaler og standardmaler og tilegner seg god kunnskap om å bruke disse riktig.

Gjennom omfattende kunnskap om norsk og internasjonal kontraktsrett, samt erfaring med standard og praksis i bransjen, bistår vi med gjennomgang, utarbeidelse og forhandling av alle typer av kommersielle kontrakter, herunder:

  • Produksjons-, kjøps- og leveranseavtaler
  • Distribusjonsavtaler (for eksempel agenter og forhandlere)
  • Outsourcing-avtaler
  • Utviklingsavtaler
  • Prosjektavtaler og turn key-kontrakter
  • Avtaler om strategiske partnerskap
  • Joint venture-avtaler
  • Aksjonæravtaler
  • Utarbeidelse av standardvilkår

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med kontraktsrett