Tilbake

Luftfart

Vi er stolte av å kunne si at vi er det ledende advokatfirmaet innen luftfart i Norge.

Vi har betydelig ekspertise innen luftfart og flyfinansiering. Simonsen Vogt Wiig har i dag et team med advokater som utelukkende arbeider med dette. Simonsen Vogt Wiig har Norges største avdeling innen luftfartsrett, og vi bistår bl.a. flyselskap, banker, finanshus, forsikringsselskap og leasingfirmaer. Vi har god erfaring med forhandlinger og utarbeidelse av leieavtaler, og har vært involvert i et vidt spekter av finansieringstransaksjoner. Vi har også bistått flyselskap med forhandlinger og inngåelse av større kjøpekontrakter hos hhv. Boeing og Airbus.

Advokater fra Simonsen Vogt Wiig var også involvert i etableringen av Norwegian Air Shuttle ASA, det største lav-kost flyselskapet i Norden. Vi har også advokater med lang erfar­ing fra styrerom­met i luft­fartsin­dus­trien, noe som gir oss en unik kom­petanse til å gi løpende råd til luft­farts­bran­sjen på kom­mer­sielle og selskapsrettslige forhold. 

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med luftfart