Tilbake

Miljørett

Miljørett er et sentralt rammeverk for en rekke industri- og næringslivsaktører. Regelverket er detaljert og påvirkes i særlig grad av internasjonale regler. Våre advokater bistår virksomheter i kontakt med ulike myndighetsorgan, særlig i forbindelse med søknad om tillatelser, kvotehandel, karbonfangst/-lagring, pålegg om miljøtiltak samt undersøkelser og granskning.

Miljørettslige spørsmål er også aktuelle mellom private parter, og da særlig ansvar og risiko for forurensning og erstatning ved forurensningsskade. I forbindelse med kjøp og salg av eiendom eller bedrifter bistår vi med miljørettslig due diligence, ofte i samarbeid med tverrfaglige team.

Advokater på vårt team har erfaring fra lovutvalget for klima- og miljørett og klagenemda for miljøinformasjon.

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med miljørett