Corona Task Force: Kristiansand

Simonsen Vogt Wiig har opprettet et tverrfaglig team i Kristiansand som har omfattende erfaring fra krisehåndtering. Advokatene i vårt task force har spesialekspertise på omlegging/restrukturering av virksomhet, finansiering, rammer for håndtering av ansatte samt vurdering/reforhandling av kontraktbetingelser med en kommersiell tilnærming.

Dersom du har noen spørsmål om hvordan du skal forholde deg til coronaviruset, er det bare å ta kontakt med medlemmer av vårt task force - eller en av våre øvrige advokater.

Tilbake til vår samleside om coronaviruset. 

Asbjørn Breistein | Partner
abr@svw.no | +47 920 42 707

Ekspertise:
- Corporate og M&A
- Næringseiendom
- Insolvens og finansielle restrukturering, bostyrer 

 

Anders Lindseth | Assosiert partner
ali@svw.no | +47 975 30 450

Ekspertise:
- Corporate og M&A
- Kontraktsrett og forhandlinger
- Selskapsrett og styrehåndtering 

 

Stig Strand | Senioradvokat
sst@svw.no | +47 948 395 97

Ekspertise: 
- Finansiering
- Restrukturering