Corona Task Force: Oslo

Simonsen Vogt Wiig har opprettet et tverrfaglig team i Oslo som har omfattende erfaring fra krisehåndtering. Advokatene i vårt task force har spesialekspertise på omlegging/restrukturering av virksomhet, finansiering, rammer for håndtering av ansatte samt vurdering/reforhandling av kontraktbetingelser med en kommersiell tilnærming.

Dersom du har noen spørsmål om hvordan du skal forholde deg til coronaviruset, er det bare å ta kontakt med medlemmer av vårt task force - eller en av våre øvrige advokater.

Tilbake til vår samleside om coronaviruset. 

Lill Egeland | Partner
leg@svw.no | +47 934 90 834

Ekspertise:
- Arbeidsrett

Malin Tønseth | Assosiert partner
mto@svw.no | +47 470 25 589

Ekspertise:
- Compliance og risikostyring
- Hendelseshåndtering og beredskapsplaner
- Cybersikkerhet og personvern
- Kommersiell kontraktsrett og forhandlinger

Halvor Klingenberg | Partner
hkl@svw.no | +47 922 42 116

Ekspertise:
- Finansiering
- Refinansiering
- Restrukturering
- Insolvensrett

Frode A. Berntsen | Partner
fab@svw.no | +47 934 90 786

Ekspertise:
- Force majeure
- Internasjonale sanksjoner