Corona Task Force: Stavanger

Simonsen Vogt Wiig har opprettet et tverrfaglig team i Stavanger som har omfattende erfaring fra krisehåndtering. Advokatene i vårt task force har spesialekspertise på omlegging/restrukturering av virksomhet, finansiering, rammer for håndtering av ansatte samt vurdering/reforhandling av kontraktbetingelser med en kommersiell tilnærming.

Dersom du har noen spørsmål om hvordan du skal forholde deg til coronaviruset, er det bare å ta kontakt med medlemmer av vårt task force - eller en av våre øvrige advokater.

Tilbake til vår samleside om coronaviruset. 


Arne Oftedal | Partner
aof@svw.no | +47 475 01 718


Gunnar Espeland | Partner
ges@svw.no | +47 934 90 879