Corona Task Force: Tromsø

Simonsen Vogt Wiig har opprettet et tverrfaglig team i Tromsø som har omfattende erfaring fra krisehåndtering. Advokatene i vårt task force har spesialekspertise på omlegging/restrukturering av virksomhet, finansiering, rammer for håndtering av ansatte samt vurdering/reforhandling av kontraktbetingelser med en kommersiell tilnærming.

Dersom du har noen spørsmål om hvordan du skal forholde deg til coronaviruset, er det bare å ta kontakt med medlemmer av vårt task force - eller en av våre øvrige advokater.

Tilbake til vår samleside om coronaviruset. 


Ørjan Nilsen | Partner
oni@svw.no | +47 924 24 664

Ekspertise: 
- Privat sektor generelt
- Kontraktsrett
- Arbeidsrett innenfor fiskeri
- Finansiering
- Restrukturering

Marianne Abeler | Partner
maa@svw.no | +47 480 58 612


Ekspertise: 
- Offentlig sektor generelt
- Arbeidsrett, herunder regler om permittering
- Kontraktsrett