Corona Task Force: Trondheim

Simonsen Vogt Wiig har opprettet et tverrfaglig team i Trondheim som har omfattende erfaring fra krisehåndtering. Advokatene i vårt task force har spesialekspertise på omlegging/restrukturering av virksomhet, finansiering, rammer for håndtering av ansatte samt vurdering/reforhandling av kontraktbetingelser med en kommersiell tilnærming.

Dersom du har noen spørsmål om hvordan du skal forholde deg til coronaviruset, er det bare å ta kontakt med medlemmer av vårt task force - eller en av våre øvrige advokater.

Tilbake til vår samleside om coronaviruset. 

Marianne Kartum | Partner
mka@svw.no | +47 481 56 650

Marianne Kartum har spesialkompetanse innen arbeidsrett. Hun har betydelig erfaring med arbeidsrettslig rådgivning i både offentlig og privat sektor. Dette gjelder generell rådgivning overfor arbeidsgiver, samt rådgiving i forbindelse med permittering, avslutning og endring av ansettelsesforhold - herunder nedbemannings- og omstillingsprosesser.

Knut Dypvik | Partner
kdy@svw.no | +47 934 00 300

Knut Dypvik har spesiell kompetanse innen omstrukturering, sikkerhetsrett og konkursbehandling. Han har betydelig erfaring innen fast eiendoms rettsforhold og innenfor arv og skifte. I de senere årene har han særlig arbeidet med fast eiendoms rettsforhold som jordskifte/ekspropriasjon.