Vårt kontor i Stavanger

Simonsen Vogt Wiig er et av Norges ledende advokatfirmaer med til sammen over 180 advokater. Simonsen Vogt Wiig er topprangert innen en rekke bransjer og fagområder, og vi bistår innen alle sentrale bransjer og forretningsområder.

Stavanger

Simonsen Vogt Wiig sitt kontor i Stavanger holder til i Hinna Park i Jåttåvågen. Kontoret dekker alle aspekter ved forretningsjuridisk bistand innen de industrisektorer Simonsen Vogt Wiig opererer i Stavanger-regionen. Kontoret har spesialkompetanse, lokale kunnskaper og nettverk særlig innen olje- og gassindustrien, regionens næringsliv og offentlig sektor. Stavangerkontoret samarbeider tett med Simonsen Vogt Wiigs øvrige kontorer.