Tilbake

Aage Kolderup Michelsen

Assosiert partner
Bergen

Mobil: +47 924 10 652
Send en e-post

Michelsen har omfattende erfaring fra en rekke større transaksjoner, med hovedvekt på eiendomstransaksjoner. Han har videre bistått klienter i utviklingsprosjekter innen næringseiendom samt bolig- og fritidsmarkedet. Michelsen har også omfattende erfaring fra rådgivning knyttet til forvaltning og drift av næringseiendom, herunder kjøpesentra, og bistår både entreprenører og byggherrer i entrepriserettslige spørsmål. Han arbeider også med spørsmål i tilknytning til bergverksdrift og uttak av mineraler.

Se utvidet CV