Anne Buan har bred erfaring innen offentlige anskaffelser og teknologiprosjekter.

Anne har omfattende erfaring fra komplekse anskaffelser både på kunde- og leverandørsiden, herunder store teknologiprosjekter og anskaffelser av nyere teknologi som skytjenester og Big Data og anskaffelser innen helse.

Hun har vært anskaffelsesrettslig rådgiver på kundesiden ved flere av de største offentlige anskaffelsene som er gjennomført i Norge. Annes tverrfaglige kompetanse innen IT og teknologi, kontraktsrett og regelverket for offentlige anskaffelser gir effektiv rådgivning ved gjennomføring av teknologianskaffelser.

Hennes erfaring omfatter strategisk rådgivning og forhandlinger. Hun bistår også private selskaper som leverer til det offentlige i anskaffelsesrettslige og kontraktsrettslige spørsmål gjennom hele prosessen fra markedsdialog og frem til kontraktstildeling. Hun bistår også i klageprosesser og rettslige prosesser for å angripe tildelingsbeslutninger.

Anne er en av forfatterne av Gyldendals kommentarutgave til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

CV

Erfaring

2019 - (d.d.) Assosiert partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2015 - 2019 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2010 - 2011 Dommerfullmektig, Fosen tingrett
2008 - 2015 Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Utdanning

2007 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2006 Spesialfag i EU-rett og selskapsrett, University of Southampton

Verv

2017 - (d.d.) Styremedlem, Zorrostiftelsen
2010 - 2011 Styremedlem, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Publikasjoner

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser med kommentarer Thue, Buan m.fl., Gyldendal, 2018 (2. utg.)
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser med kommentarer Thue, Buan, Røed Brun, Gyldendal, 2013 (1. utg.)