Bastian Jansen arbeider bredt innen bank og finans og fornybar energi.

Bastian bistår norske og internasjonale banker, låntakere, utstedere og tilretteleggere med finansieringer innenfor fornybar energi, shipping og fast eiendom.

Han har også erfaring med energirettslige spørsmål, herunder nettselskapers tilknytningsplikt, krafthandel og reglene om anleggsbidrag.

Bastian har utdanning fra Universitetet i Bergen hvor han skrev masteroppgave om netteiers erstatningsansvar ved brudd på tilknytningsplikten etter energiloven § 3-4 a. Han var på utveksling ved Shanghai Jiao Tong University våren 2019, hvor han også hadde et traineeopphold ved et internasjonalt advokatkontor.

I 2017 vant han European Law Students’ Association regionale prosedyrekonkurranse i Bergen.

CV

Erfaring

2019 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2019 Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2019 Trainee, Konkurransetilsynet
2019 Trainee, Wikborg Rein Advokatfirma AS, Shanghai
2018 Trainee, Kluge Advokatfirma AS

Utdanning

2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2019 Utvekslingsopphold, Shanghai Jiao Tong University

Annet

2017 Vinner av European Law Students' Association regionale prosedyrekonkurranse i Bergen