Børge Alsvik arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og rådgivning innen shipping og offshore.

Børge arbeider med rådgivning og tvisteløsning innenfor fagområder som sjørett, sjøforsikring, transportrett, eiendomsrett, forsikringsrett, kontraktsrett, erstatningsrett og forvaltningsrett.

Han har også praktisk erfaring fra arbeid med folkerett, herunder suverenitet, jurisdiksjon og andre internasjonale forhold og rammeverk. Børge bistår primært større norske og utenlandske selskaper, herunder forsikringsselskap, banker og rederier, samt myndighetsorganer.

CV

Erfaring

2022 - (d.d.) Specialist Counsel, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2021 - 2022 Konstituert lagdommer, Eidsivating lagmannsrett
2018 - 2022 Advokat/Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2015 - 2018 Seniorrådgiver, Fylkesmannen
2013 - 2015 Advokat, Advokatfirmaet Thallaug (Lillehammer)
2011 - 2013 Advokat, Advokatfirmaet Hjort
2009 - 2011 Rådgiver, Utenriksdepartementet
2005 - 2009 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Utdanning

2005 Cand. jur., Universitetet i Oslo