Cecilie Sethil Stuberg har spesialkompetanse innen personskadeerstatning og forsikringsrett.

Hun har lang og bred erfaring med håndtering av personskade- og forsikringssaker og bistår både i forbindelse med ansvarsutredning og erstatningsutmåling. Cecilies praksis omfatter forhandlinger med forsikringsselskap og Norsk pasientskadeerstatning, samt prosedyreoppdrag for domstolene.

CV

Erfaring

2019 - (d.d.) Fast advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2015 - 2019 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2014 - 2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2008 - 2014 Rådgiver, Norsk pasientskadeerstatning
2006 - 2008 Saksbehandler, Namsfogden i Skedsmo

Utdanning

2014 Master i fransk litteratur
2007 Cand. jur., Universitetet i Oslo
2003 Fransk for jurister
2003 Fransk mellomfag, Universitetet i Oslo
2002 Studier ved Universitetet i Paris, Sorbonne

Publikasjoner

Spesialoppgave: Motorvogndistribusjon og EF-rettens konkurranseregler. En analyse av forholdet mellom Kommisjonens forordning nr. 1400/2002 og EF-traktaten artikkel 81.