Tilbake

Christian Svensen

Senioradvokat
Oslo

Mobil: +47 918 81 243
Telefon: +47 21 95 55 40
Send en e-post

Christian Svensen arbeider hovedsakelig med skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger og har spesialkompetanse innenfor virksomhetsbeskatning og beskatning av selskaper og deres eiere. Han har betydelig erfaring med beskatning i internasjonale forhold og bistår norske og utenlandske skattytere med løpende rådgivning og i forbindelse med klagesaker.

Se utvidet CV