Eirik Bergsjø er en del av teamet for tvisteløsning og prosedyre.

Eirik bistår norske og internasjonale klienter på tvers av ulike rettsområder og bransjer. Han har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen med fordypning i sivilprosess, selskapsrett og skatterett. Eirik skrev sin masteroppgave om kommunens adgang til å vedta rekkefølgekrav etter plan- og bygningsloven.

CV

Erfaring

2022 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 Masterstipendiat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 Trainee, Wikborg Rein Advokatfirma
2018 - 2019 Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen

Utdanning

2016 - 2021 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen