Tilbake

Eivind Eliassen

Partner
Bergen

Mobil: +47 905 25 744
Send en e-post

Eivind Eliassen er leder av bank- og finansavdelingen i Bergen med spesialisering innen bank- og finansieringsrett. Eliassen bistår regelmessig norske og internasjonale banker og finansinstitusjoner i tilknytning til finansiering av virksomheter, oppkjøp av bedrifter samt erverv av skip, offshore-installasjoner, eiendom og andre formuesgoder. Eliassen har også spesialisering innenfor insolvensrett, og arbeider med håndtering av problemengasjement, inndrivelse av låne- og garantiforpliktelser og tvangsfullbyrdelse av sikkerheter samt restrukturering av virksomheter.

Se utvidet CV