Eivind Eliassen er leder av SVWs bank- og finansavdeling i Bergen, og er spesialisert innen bank- og finansieringsrett med hovedvekt på lånefinansiering.

Eivind har bred erfaring med bank- og finansieringsrett og bistår regelmessig norske og internasjonale banker og finansinstitusjoner med blant annet lånefinansiering av skip, offshoreinstallasjoner, luftfartøy, eiendom, virksomheter og andre formuesgoder.

Eivind har også spesialisering innenfor insolvensrett og arbeider også med håndtering av problemengasjement, inndrivelse av låne- og garantiforpliktelser og tvangsfullbyrdelse av sikkerheter samt restrukturering av virksomheter.

CV

Erfaring

2016 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2013 - 2016 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2011 - 2012 Senioradvokat, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
2010 - 2011 Advokat, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
2007 - 2010 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
2006 - 2007 Juridisk førstekonsulent, Tollvesenet - Tollregion Vest- Norge
2005 Praktikant, Bergen byfogdembete
2005 Praktikant, Bergen tingrett

Utdanning

2005 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen