Eli Husjord jobber særlig med med fast eiendom og entreprise.

Eli har bakgrunn fra en rekke rettsområder, herunder erstatningsrett, forsikringsrett og generell forvaltningsrett. Hun jobber i dag primært med entreprise og plan- og bygningsrett, hvor hun bistår entreprenører og byggherrer i alle faser av byggeprosessen.

Eli har prosedyreerfaring fra både tingrett og lagmannsrett, herunder har hun håndtert en rekke prosessoppdrag for staten. Hun har også tre års erfaring som dommerfullmektig ved Sør-Trøndelag tingrett, hvor hun har administrert og behandlet alle typer rettstvister.

CV

Erfaring

2022 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2019 - 2022 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2016 - 2019 Dommerfullmektig, Sør-Trøndelag tingrett
2014 - 2016 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Riisa & Co
2012 - 2013 Førstekonsulent, Utlendingsnemnda
2012 - 2012 Praktikant, FNs Høykommissær for flyktninger
2009 - 2012 Faglig leder/saksbehandler, Jushjelpa i Midt-Norge

Utdanning

2012 Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2011 Juridiske fag, Université Jean Moulin Lyon 3
2008 Grunnstudium i psykologi, NTNU

Verv

2018 - (d.d.) Styremedlem, Naturvernforbundet i Trøndelag
2016 - 2019 Styreleder/styremedlem, Den norske dommerfullmektigforeningen
2007 - 2010 Leder/styremedlem, Trondheim juridiske studenters forening