Emma Isaksen har særlig kompetanse innen entrepriserett og offentlige anskaffelser, samt generell sivilprosess.

Emma bistår profesjonelle og private klienter innen flere fagfelt, herunder entrepriserett, offentlige anskaffelser, energirett og generelle sivilprosess. Hun har særlig erfaring innen kontraktrettslige problemstillinger, rådgivning og forhandlinger.

Emma arbeider innenfor flere av firmaets fagområder, med hovedfokus på juridisk bistand innenfor entreprisebransjen og nettbransjen. I denne sammenheng har Emma spesiell erfaring med problemstillinger i krysningspunktet mellom alminnelig kontraktsrett, eiendom/entrepriserett og offentlige anskaffelser.

Gjennom sin bakgrunn som dommerfullmektig har Emma opparbeidet seg bred erfaring innen tvisteløsning og prosessuelle problemstillinger i sivile saker. Erfaring fra dommerrollen har også styrket Emmas evne til å raskt identifisere sentrale problemstillinger og utrede løsninger, og hun er del av firmaets satsning på tvisteløsning og prosedyre.

Emma skrev sin studenavhandling som vitenskapelige assistent på institutt for offentlig rett, om folkerettslige/statsrettlige emner. Emma har også gjennomført studier i juridisk metode og internasjonale kilder på universitetsnivå i USA.

Emma er leder av Advokatforeningen i Vest-Agder krets.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2020 - 2022 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - 2020 Advokat, Advokatfirmaet Wigemyr og CO DA
2015 - 2018 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett
2013 - 2015 Advokatfullmektig, Berngaard/Sandbek AS

Utdanning

2008 - 2015 Master rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2010 Harvard Summer School, "Legal writing, "War crimes, genocide and Justice"

Verv

2021 - (d.d.) Kretsleder, Advokatforeningen - Vest-Agder krets
2020 - 2021 Styremedlem, Advokatforeningen - Vest-Agder krets
2019 - (d.d.) Styremedlem, Utvalg for Yngre Advokater, Vest-Agder