Emma Isaksen har særlig kompetanse innen entrepriserett og offentlige anskaffelser, samt generell sivilprosess.

Emma bistår profesjonelle og private klienter innen flere fagfelt, herunder eiendomsrett, entrepriserett, offentlige anskaffelser og generelle sivilprosess. Hun har særlig erfaring innen kontraktrettslige problemstillinger, rådgivning og forhandlinger.

Gjennom sin bakgrunn som dommerfullmektig har Emma opparbeidet seg bred erfaring innen tvisteløsning og prosessuelle problemstillinger i sivile saker. Hun har behandlet og administrert saker innen bl.a. eiendomsrett, generell kontraktsrett, arbeidsrett og offentlige anskaffelser. Erfaring fra dommerrollen har også styrket Emmas evne til raskt å identifisere sentrale problemstillinger og utrede løsninger.

Emma skrev sin studentavhandling som vitenskapelige assistent på institutt for offentlig rett, om folkerettslige/statsrettslige emner. Gjennom dette arbeidet opparbeidet hun betydelig erfaring med metodisk juridisk utredningsarbeid, samt arbeid med internasjonale rettskilder. Emma har også gjennomført studier i juridisk metode og internasjonale kilder på universitetsnivå i USA.

CV

Arbeidserfaring

2020 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - 2020 Advokat, Advokatfirmaet Wigemyr og CO DA
2015 - 2018 Dommerfullmektig, Kristiansand tingrett
2013 - 2015 Advokatfullmektig, Berngaard/Sandbek AS

Utdanning

2008 - 2013 Master rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2010 Harvard Summer School, "Legal writing, "War crimes, genocide and Justice"

Verv

2020 - (d.d.) Styremedlem, Advokatforeningen - Vest-Agder krets
2019 - (d.d.) Styremedlem, Utvalg for Yngre Advokater, Vest-Agder