Tilbake

Erik Eldjarn

Advokat
Tromsø

Mobil: +47 975 27 349
Telefon: +47 77 66 42 37
Send en e-post

Erik Eldjarn har omfattende erfaring med tvisteløsning knyttet til fast eiendom, kontrakter og har rådgitt og representert både kommuner og private parter i tvister om gyldigheten av offentlige vedtak. Han har PhD i rettsvitenskap, og også forsknings og undervisningserfaring fra Universitetet i Tromsø. Han har forsket og undervist innenfor flere rettsområder – i hovedsak formuerettslige fag og prosess.

Se utvidet CV