Frithjof Herlofsen arbeider med prosedyre/rettstvister, særlig innen forsikring, sjøforsikring og komplekse sivile erstatningskrav.

Frithjof bistår primært større norske og utenlandske selskaper, herunder banker, forsikringsselskaper, rederier og selskaper innen offshorenæringen. Et stort antall av klientene er internasjonale forsikringsselskaper, eiere, befraktere og andre internasjonale selskaper som forfølger eller forsvarer krav for norske domstoler eller i voldgift mot norske enheter. Han representerer ofte internasjonale klienter i dekningstvister mot norske klubber og forsikringsselskaper.

Frithjof har møterett for Høyesterett. Han har lang erfaring og har prosedert nærmere 100 saker, hvorav 6 for Høyesterett, ca. 30 for lagmannsrettene og over 60 saker for tingrett og voldgift.

"Renowned litigator Frithjof Herlofsen handles a range of contentious issues. One client appreciates the fact that 'he is in control of the major issues and knows the market'."

- Chambers Europe om Frithjof
CV

Erfaring

2002 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
1999 - 2001 Fast Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
1994 - 1998 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Utdanning

2008 Møterett for Høyesterett
1999 Bevilling som Solicitor to the Supreme Court of England and Wales
1994 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Verv

2017 - 2019 Styreleder, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2015 - (d.d.) Lovutvalget for forsikringsrett, Den Norske Advokatforening
2015 - 2018 Leder for JUC Norge - Ansvar og forsikring
2008 - 2017 Styremedlem, Den Norske Sjørettsforening
2005 - 2015 Styremedlem/Styreleder, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS