Frode A. Berntsen har omfattende erfaring innen petroleumsrett, compliance og sanksjoner.

Frode fokuserer på petroleumsrett, regulatorisk rådgivning og «compliance» spørsmål, samt internasjonal rett. I tillegg jobber han mye med oppkjøp og fusjoner, særlig for bransjer som er strengt regulert.

Hans internasjonale arbeid knytter seg særlig til rådgivning til myndigheter vedrørende regulering av oppstrøms og midstrøms petroleumsaktiviteter, inkludert «policy» rådgivning. Rådgivningen omfatter HMS og miljøspørsmål, i tillegg til internasjonal lov. Han har arbeidet for en rekke myndigheter i Afrika, Asia, Midt-Østen, Europa og Latin-Amerika. Mange av oppgavene er tildelt etter anbudsrunder arrangert av norske petroleumsmyndigheter gjennom Olje for Utvikling-programmet.

I tillegg rådgir han norske myndigheter og rettighetshavere på norsk sokkel innen petroleumsrett og HMS. Han bistår også Gassnova vedrørende CO2 fangst, transport og lagring og andre spørsmål.

Frode har også inngående kunnskap om sanksjoner under EU og norsk rett.

CV

Erfaring

2014 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2007 - 2014 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2004 - 2007 Leder Juridisk Kontor (Oberst), Joint Warfare Centre, NATO
2003 - 2004 Ansvarlig advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2002 - 2003 Fast advokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA
1999 - 2000 Juridisk rådgiver (Major), Norwegian Contigent Commander, Stabilisation Force, Bosnia-Herzegovina
1997 - 2001 Advokat, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA
1995 - 1997 Advokatfullmektig, Brækhus Dege Advokatfirma ANS

Utdanning

1995 Cand. jur., Universitetet i Oslo, spesialfag folkerett
1993 EU-rett, folkerett, utviklingsrett, sjø- og lufttransportrett, Universitetet i Aix-Marseille III.

Verv

2011 - 2014 Visepresident i det kanadisk-norske handelskammer
2011 - 2012 Juridisk representant for et større norsk selskap i Chad
2008 - 2016 Foreleser for Petrad i fransktalende Afrika om miljørettslige og korrupsjonsrelaterte problemstillinger
2007 Invitert gjesteforeleser på den årlige juridiske konferansen i NATO
2006 Foreleser ved Det russiske generalstabsakademiet, Moskva
2005 - 2006 Tre ulike oppdrag i Afghanistan
2001 - 2004 Deltaker i United Nations Development Program (UNDP) ekspert gruppe vedrørende blodbank i Aserbajdsjan
2002 Medlem i kartleggingsteamet til Nederland, Danmark og Norge i forbindelse med etablering av base i Kirgistan.
1997 - 1998 Foreleser i juridiske fag på NHHs kursvirksomhet