Haakon Rønn Stensæth bistår klienter innen EU/EØS-rett, konkurranse- og statsstøtterett og offentlige anskaffelser.

Haakon har særlig kompetanse på konkurranse- og statsstøtterett, etter å ha arbeidet i Konkurransetilsynet og i Konkurranse- og statsstøtteavdelingen til EFTAs Overvåkningsorgan i Brussel.

I Simonsen Vogt Wiig arbeider han med fusjonsmeldinger ovenfor Konkurransetilsynet og EU-Kommisjonen, samt kartell- og dominansvurderinger. Haakon har også bred erfaring med å vurdere saker opp mot statsstøtteregelverket. Han har arbeidet med konkurranse- og statsstøtterettslige spørsmål innen en rekke ulike bransjer, herunder dagligvare, telekommunikasjon, olje og gass og offentlige utdannings- og helsetjenester.

Haakon er utdannet ved Universitetet i Oslo og har i tillegg emner innen samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen, inkludert konkurranseøkonomi. Under et utekslingsopphold i Berlin tok han EU-rettslige emner på tysk. I 2018 vant han EFTAs Overvåkningsorgans prosedyrekonkurranse innen EØS-rett.

CV

Arbeidserfaring

2021 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2019 - 2021 Rådgiver, Konkurransetilsynet
2018 - 2019 Praktikant, Konkurranse- og statsstøtteavdelingen, EFTAs Overvåkningsorgan
2017 - 2017 Multilateral praktikant, Den norske ambassaden i Haag
2015 - 2017 Saksbehandler, Jussbuss

Utdanning

2021 Årstudium i samfunnsøkonomi (inkl. emne i konkurranseøkonomi)
2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2017 Utvalgte emner på engelsk og tysk, Humboldt-Universität zu Berlin

Publikasjoner

Fangehåndboka (7. utgave), Diverse bidragsytere, Jussbuss, 2018