Hege Størdal Nilsen jobber primært med behandling av konkursbo, samt andre saker innenfor insolvens.

Hege jobber hovedsakelig med insolvensrett og tvangsfullbyrdelse. Hun har vært saksbehandler på et ikke ubetydelig antall konkursbo, og derigjennom tilegnet seg inngående kjennskap til regelverket knyttet til lønnsgaranti, omstøtelse, styreansvar, dekningsrett for kreditorene. Hege har også erfaring fra arbeid med tvangsfullbyrdelse på vegne av selskap og privatpersoner.

CV

Erfaring

2015 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2013 Trainee, Advokatfirmaet PwC Bergen, Tax and Legal Services (6 uker)

Utdanning

2015 Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen
2015 LLM Corporate & Commercial Law, Bond University