Helga Skauge Bysting jobber i Simonsen Vogt Wiig's teknologi- og media avdeling og er ekspert på personvernregelverket.

Helga bistår en rekke offentlige og private virksomheter og større foretak innen ulike sektorer og bransjer i et bredt spekter av saker knyttet til personvern.

Hun har flere års erfaring med juridiske problemstillinger innenfor helsesektoren, blant annet fra sitt arbeid med rådgivning, utredningsarbeid og høringsarbeid, herunder særlig saker tilknyttet personvern, helseregistre og andre dataregistre.

Helga har også lang erfaring med å vurdere forskningsprosjekter innenfor flere sektorer og i et bredt spekter av saker.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Fast advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2016 - 2022 Advokat, Den norske Legeforening
2014 - 2016 Advokatfullmektig, Den norske Legeforening
2013 - 2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2012 Skriveplass for masteroppgave, Advokatfirmaet Wiersholm AS
2010 - 2011 Div. traineeopphold, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Utdanning

2007 - 2012 Cand. jur, Universitetet i Oslo
2011 Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology
2006 - 2009 Profesjonsstudet i medisin (3. - 5. semester), Universitetet i Bergen
2005 - 2006 Profesjonsstudiet i medisin (1. - 2. semester), NTNU

Verv

2018 - 2022 Personvernombud, Den norske legeforening
2015 Sekretær, Rådet for taushetsplikt og forskning, Justis- og beredskapsdepartementet