Henrik Caspersen jobber primært med transaksjoner, restruktureringer og selskapsrettslig rådgivning.

Henrik bistår jevnlig ved kjøp og salg av aksjeselskaper (både nasjonalt og grenseoverskridende), kapitalinnhentinger, fisjoner, fusjoner og egenkapitaltransaksjoner på og utenfor børs. Han bistår også med generell selskapsrettslig og børs- og verdipapirrettslig rådgivning.

CV

Erfaring

2021 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2021 Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2020 Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2019 - 2020 Associate - Loan Operations, Nordic Trustee ASA
2019 Summer Internship, Tieto
2016 - 2017 Kollokvieveileder, Høgskolen i Innlandet

Utdanning

2021 Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
2017 Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet
2014 Statsvitenskap (årsenhet), Universitet i Oslo