Ingrid Fladberg Brucker bistår virksomheter og enkeltpersoner i alle arbeidsrettslige spørsmål.

Ingrid har bistått virksomheter med personalrådgivning, omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, samt tvisteløsning og forhandlinger. Hun har erfaring fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i arbeidslivet.

CV

Erfaring

2017 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2013 - 2017 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2014 - 2015 Dommerfullmektig, Tønsberg tingrett
2012 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2011 - 2012 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2009 - 2011 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Arntsen AS

Utdanning

2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo