Jon T. Settemsdal har spesialkompetanse innenfor faste eiendommers rettsforhold, plan- og bygningsrett og personskadesaker.

Jon har spesialkompetanse innenfor faste eiendommers rettsforhold, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og erstatningsrett, herunder ekspropriasjonssaker og personskadesaker, og arbeider med alle typer saker innen kompetanseområdet.

Han har omfattende forhandlingserfaring, herunder håndtert krav og forhandlet om innløsningserstatning for over hundre boligeiere i rød støysone på Ørlandet ved etablering av ny kampflybase Ørland. Han har som advokat bistått flere offentlige aktører, og behandler alle typer forvaltningsrettslige, miljørettslige og plan- og bygningsrettslige problemstillinger og prosesser for Oppdal kommune ifm. firmaets kommuneadvokatoppdrag. Videre bistår han i forhandlinger om grunnerverv, samt i skjønnsprosesser for Statens vegvesen.

Jon har lang erfaring med personskadesaker og behandler fortløpende saker innen områdene yrkesskade, trafikkskade og pasientskade.

Som juridisk rådgiver og prosjektleder i Forsvarsbygg Skifte Eiendom har Jon styrt eiendomsutviklingsprosjekter over hele landet frem til og med salg, inklusive planprosesser, grunnerverv, offentlige anskaffelser, forvaltnings- og miljørettslige aspekter i sakene, samt forestått forhandlinger. Han har utført rådgivning for Helse Sør-Øst og Helse Nord ifm. eiendomsstrategier. Han har videre erfaring fra fylkesmannsembetet og kommunal sektor, særlig klagesaker innen plan- og bygningsrett og forvaltningsrett, samt kurs for kommunene.

CV

Erfaring

2015 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2013 - 2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2005 - 2013 Prosjektleder Eiendomsutvikling og salg, Forsvarsbygg Skifte Eiendom
2000 - 2017 Lektor, klagesensor, Høgskolen i Nord-Trøndelag
2000 - 2005 Juridisk rådgiver, Forsvarsbygg
1998 - 2000 Førstekonsulent, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
1997 - 1998 Juridisk konsulent, Trondheim kommune
1996 - 1997 Førstekonsulent, Aurskog-Høland kommune

Utdanning

2011 - 2013 Eiendomsutvikler, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet
2010 Praktisk planbehandling, Universitetet i Stavanger
1995 Cand. Jur., Universitetet i Oslo
1994 Spesialfag i miljørett, UiO

Verv

1998 - (d.d.) Styremedlem, Nordenfjeldske Eiendom AS