Karin Fløistad har særlig kompetanse innen EU/EØS-rett, konkurranse- og statsstøtterett, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett.

Karin har gitt ut boken ”The EEA Agreement in a Revised EU Framework for Welfare Services”, basert på sin doktorgradsavhandling i EU/EØS-rett fra European University Institute i Firenze.

I 2017 ble hun oppnevnt som leder for Konkurranseklagenemnda.

Karin har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og Lovavdelingen i Justisdepartementet og har omfattende prosedyre- og rådgivningserfaring.

Hun har prosedert flere saker i EU- og EFTA-domstolen, har møterett for Høyesterett fra 2006, sitter i Klagenemnda for offentlige anskaffelser og i Medieklagenemnda.

Clients praise Simonsen Vogt Wiig's 'solution-oriented and to-the-point' team

- Legal 500
CV

Erfaring

2013 - (d.d.) Advokat/Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2016 Ph.D. European University Institute, Firenze
2010 - 2012 Advokat/Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2000 - 2009 Advokat, Regjeringsadvokaten
1998 - 2000 Førstekonsulent, Lovavdelingen

Utdanning

2003 Master of European Law, European University Institute, Firenze
2001 EU-rett, Kings College i London
1997 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1993 Cand. mag. Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Verv

2015 - (d.d.) Medlem, Klagenemd for offentlige anskaffelser
2011 - (d.d.) Medlem, Medieklagenemda

Annet

2010 - (d.d.) Kursveileder/veileder/sensor, EØS-rett ved Universitetet i Oslo
2002 Nasjonal representant, Europakommisjonen avd. Konkurranse/statsstøtte