Tilbake

Karin Fløistad

Partner
Oslo

Mobil: +47 934 51 175
Telefon: +47 21 95 57 36
Send en e-post

Karin har nylig gitt ut boken ”The EEA Agreement in a Revised EU Framework for Welfare Services”, basert på sin doktorgradsavhandling i EU/EØS-rett fra European University Institute i Firenze. I 2017 ble hun oppnevnt som leder for Konkurranseklagenemnda. Fløistad har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og Lovavdelingen i Justisdepartementet og har omfattende prosedyre- og rådgivningserfaring med særlig kompetanse innen EU/EØS-rett, konkurranse- og statsstøtterett, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett. Hun har prosedert flere saker i EU- og EFTA-domstolen, har møterett for Høyesterett fra 2006, sitter i Klagenemnda for offentlige anskaffelser og i Medieklagenemnda.

Se utvidet CV