Tilbake

Karin Fløistad

Partner
Oslo

Mobil: +47 934 51 175
Telefon: +47 21 95 57 36
Send en e-post

Karin Fløistad har nylig disputert med Ph.D. i EU/EØS-rett fra Europauniversitetet i Firenze (EUI). Hennes bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og Lovavdelingen i Justisdepartementet innebærer omfattende prosedyre- og rådgivningserfaring, samt møterett for Høyesterett i 2006. Fløistad har særlig kompetanse innen EU/EØS-rett, offentlige anskaffelser og medierett. Hun har hatt flere saker for EU- og EFTA-domstolen, sitter i Klagenemnda for offentlige anskaffelser og i Medieklagenemnda. Fløistad er jevnlig sensor, veileder og kursleder ved UiO.

Se utvidet CV