Tilbake

Karl B. Myhre

Senioradvokat
Stavanger

Mobil: +47 984 44 639
Telefon: +47 51 82 32 02
Send en e-post

Myhre har gjennom 29 år i oljeindustrien opparbeidet seg betydelig innsikt i petroleumsnæringen både i Norge og internasjonalt. Han har bred erfaring både fra oppstrøms- og nedstrømssektorene og er vant til å arbeide i tverrfaglige miljø og med prosjektarbeid, så som opprettelser av joint ventures og salg og kjøp av utvinningstillatelser i Norge. Videre har han god erfaring i spørsmål knyttet til regelverksutvikling og generell organisering i petroleumssektoren.

Se utvidet CV