Tilbake

Kasper Formo Asplin

Senioradvokat
Oslo

Mobil: +47 922 37 937
Telefon: +47 21 95 57 60
Send en e-post

Kasper Formo Asplin er spesialist på finansregulatoriske problemstillinger, og bistår primært norske og utenlandske verdipapirforetak og forvaltningsselskaper. Kjernekompetansen omfatter etablering av fondsstrukturer, særlig alternative investeringsfond. Asplin arbeider også med noteringer og prospekter, markedsmisbruk, informasjon- og tilbudsplikt, og straffe- og erstatningsrettslige problemstillinger.

Se utvidet CV