Tilbake

Kristian Ask Hammervik

Advokat
Stavanger

Mobil: +47 411 07 672
Send en e-post

Kristian Ask Hammervik arbeider innenfor et bredt forretningsjuridisk fagfelt med hovedvekt på fast eiendom, plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, kontrakts-/obligasjonsrett og erstatningsrett, herunder styreansvar i selskapsretten. Han har spesialkompetanse innen rettsområder der forretningsjus møter offentlig sektor. Hammervik bistår klienter med rådgivning og tvisteløsning i komplekse klagesaker i forvaltningen og tvistesaker for domstolene.

Se utvidet CV