Kristian Ask Hammervik arbeider innenfor et bredt forretningsjuridisk fagfelt med hovedvekt på fast eiendom, plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, kontrakts-/obligasjonsrett og erstatningsrett.

Han har spesialkompetanse innen rettsområder der forretningsjus møter offentlig sektor. Kristian bistår klienter med rådgivning og tvisteløsning i komplekse klagesaker i forvaltningen og tvistesaker for domstolene.

CV

Erfaring

2020 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2013 - 2020 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2012 - 2013 Rettsfullmektig i Trygderetten
2009 - 2011 Førstekonsulent i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2008 Studentpraktikant ved Justisdepartementet, Lovavdelingen

Utdanning

2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2008 Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett

Verv

2007 - 2013 Diverse verv som lokalpolitiker i Drammen kommune og Buskerud Fylkeskommune

Publikasjoner

Mønsterbesvarelse 3. avdeling UiO Kristian Ask Hammervik, (Publisert i Stud. Jur. 6/2007 s. 54-65) (innen fagene kontraktsrett/obligasjonsrett og dynamisk tingsrett), 2007

Språk

Engelsk