Lars Johansen Lundlie har særlig kompetanse innen restrukturering og insolvens, samt dødsbo.

Lars ble uteksaminert med mastergrad i rettsvitenskap fra det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo i 2010. Han har fire års erfaring som politiadvokat ved Trøndelag politidistrikt hvor han har opparbeidet seg atskillig prosesserfaring. Han arbeider med forretningsjuridiske problemstillinger, med hovedvekt på insolvens og dødsbobehandling.

CV

Erfaring

2017 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2014 - 2017 Politiadvokat, Trøndelag politidistrikt
2011 - 2014 Juridisk rådgiver, eierskapsenheten v/Trondheim kommune

Utdanning

2014 Obligatorisk utdanning for nye politijurister, Politihøyskolen
2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo