Line Svinndal Lorentsen har særlig kompetanse innen generell kontraktsrett, fast eiendom, samt restrukturering og insolvens.

Line bistår innenfor et bredt spekter av fagfelt, og særlig innen generell kontraktsrett, fast eiendom og restrukturering og insovens. Hun har særlig kompetanse innen tvisteløsning, og hun bistår også i selskapsrettslige spørsmål.

Line har i tillegg tre års erfaring i stilling som dommerfullmektig., der hun har opparbeidet seg bred kompetanse ved behandling og administrering av sivile rettstvister, feks innenfor entrepriserett, kontraktsrett og eiendomsrett. Hun har også bred erfaring med tvangsfullbyrdelse. Videre har Line i flere år bistått både profesjonelle og private klienter innenfor erstatnings- og forsikringsrett.

CV

Erfaring

2019 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2015 - 2019 Dommerfullmektig, Sør-Trøndelag tingrett
2015 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
2009 - 2015 Advokatfullmektig/Advokat, Advokatfirmaet Riisa & Co.

Utdanning

2004 - 2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo<br />

Publikasjoner

"Etterlattes erstatningsrettslige vern etter voldsoffererstatningsloven” Tidsskrift for erstatningsrett, 01-02/09