Linn Månsson er tilknyttet firmaets energijuridiske avdeling, men yter bistand også innenfor andre bransje- og rettsområder.

Linn arbeider primært med problemstillinger og tvisteløsning knyttet til fast eiendom og generell kontraktsrett, samt grunnerverv og ekspropriasjon innenfor energisektoren.

CV

Erfaring

2018 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2016 - 2018 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2014 - 2016 Saksbehandler, Fraud & Dispute, SEB Kort (Stockholm)
2010 - 2013 Trainee, Advokatfirmaet Wiersholm AS
2012 Trainee, Advokatfirmaet Thommessen AS

Utdanning

2014 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2013 Juridiske valgfag, Stockholm Universitet
2007 Årsstudium i Statsvitenskap, Universitetet i Agder