Maja Helene Christiansen Steien er tilknyttet firmaets Corporate og M&A-avdeling.

Hun arbeider særlig med finansregulatoriske problemstillinger, herunder implementeringen av og det norske regelverket knyttet til MIFID II, PSD II, CRD IV, MAR, EMIR og AIFMD. Maja bistår jevnlig forvaltningsselskaper med etablering av fondsstrukturer. Hun arbeider også med transaksjoner og selskapsrettslig rådgivning.

Extremely professional in all matters. Excellent in negotiations, flexible, goal-oriented, always “on line” with quick feedback – e-mails, phone and drafts. Positive and easy going individuals.

- Legal 500
CV

Erfaring

2019 - (d.d.) Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2018 - 2018 Bank Finans trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Utdanning

2018 Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2018 Diploma in International Finance Law, Queen Mary University of London