Mari Grefslie har spesialkompetanse innen personskadeerstatning og forsikringsrett.

Mari begynte i Advokatfirmaet Vogt & Wiig i 2012, og arbeidet før dette i Norsk pasientskadeerstatning. Hun har lang og betydelig erfaring med erstatnings-og forsikringssaker, både hva gjelder spørsmål om ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og erstatningsutmåling.

Mari har også betydelig erfaring med bistand i forsørgertapssaker med erstatningsberegning etter dødsfall, og erstatningsoppgjør i barne- og storskadesaker. Hun bistår både i forhandlinger og i rettslige prosesser.

CV

Arbeidserfaring

2018 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2012 - 2018 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2012 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2009 - 2012 Advokatfullmektig, Norsk Pasientskadeerstating
2008 Seniorrådgiver, Norsk Pasientskadeerstatning
2006 - 2011 Saksbehandler, Norsk Pasientskadeerstatning

Utdanning

2005 Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Verv

2020 Medlem av lovutvalget for erstatningsrett

Publikasjoner

Spesialoppgave: Konkurranselovgivningens regulering av andre hensyn enn de konkurransemessige